21. Dezember

Los-Nr. Gewinn Wert Sponsor Abholung
990 1. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
1765 2. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
1211 3. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
1153 4. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
1270 5. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
161 6. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
2379 7. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
2374 8. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
902 9. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
2028 10. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
513 11. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
1662 12. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
60 13. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
1911 14. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
2128 15. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
67 16. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
127 17. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
778 18. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
113 19. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
746 20. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
2464 21. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
581 22. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
750 23. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
1043 24. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
2243 25. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
1408 26. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
745 27. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
749 28. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
335 29. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
973 30. Schnupperkurs  19,00 Golf-Club Ingolstadt e.V. Metzgerei Huber
1892 1. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
628 2. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
717 3. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
243 4. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
1283 5. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
1090 6. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
78 7. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
815 8. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
1454 9. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
2401 10. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
93 11. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
2449 12. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
471 13. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 HSK Rechtsanwälte Kroll & Kollegen PartmbB Metzgerei Huber
2030 1. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
566 2. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
219 3. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
16 4. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
319 5. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
1653 6. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
174 7. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
521 8. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
1712 9. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
2225 10. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
1945 11. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
960 12. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber
2026 13. Gutschein Stadttheater Ingolstadt 15,00 Lions Club Ingolstadt Hohe Schule (Zukauf) Metzgerei Huber